Välkomna till Via Equi Ridterapi & Rekreation!

Via Equi betyder Hästens väg.

Via Equi – Ridterapi & Rekreation tar tillvara på hästens unika egenskaper vid rehabilitering/habilitering och för att öka människors livskvalitet och livslust.

Jag erbjuder ridterapi/hästunderstödd terapi, hästanknuten rekreation men också kursverksamhet.

För att enkelt definiera begreppen ridterapi och rekreation kan man säga att:

Equine assisted therapy benämns i Sverige som Ridterapi/Hästunderstödd terapi (HUT). Det innebär att en terapeut använder hästen som hjälpmedel för att bevara eller förbättra funktioner hos personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionshinder. Inom Ridterapi/HUT arbetar man utifrån en målinriktad plan, anpassad efter individen. Det är en komplementär behandlingsform med ett holistiskt synsätt, d v s att både kropp och själ hör ihop.Träningen kan ske likväl avsutten (t ex i stallet, eller med markövningar) som uppsutten (ridning, voltige) eller med körning, beroende på personens förutsättningar. Obs! Tyvärr finns det även inom Ridterapi/HUT mindre seriösa aktörer. För bästa resultat bör utövaren ha en adekvat utbildning.

Rekreation med häst är därmed de aktiviteter som utförs, för nöjes skull och eget välbefinnande, som fritids- eller tävlingsverksamhet.

I praktiken finner man dock att gränsen mellan de olika definitionsbegreppen flyter ihop tack vare positiva bonuseffekter åt bägge håll. Anledningen till detta är att hästar stimulerar samtliga sinnen hos människan, vilket effektivt höjer responsen av den utförda aktiviteten. Dessutom upplever många det som lustfyllt att umgås med hästar, vilket kan vara själsligt läkande eller öka träningsmotivationen.

Hästen har varit i människans tjänst under mycket lång tid och den har haft en särställning gentemot andra djurslag. Tidigare har man använt hästen som färdmedel, dragare, i jord- och skogsbruk men även som ett mått på överhet och rikedom. I våra dagar fyller de en stor funktion också inom fritids- och tävlingsaktiviteter. även mytologiskt spelar har hästen spelat stor roll och gör så fortfarande. Hästar har en förmåga att fascinera människor vilket märks inte minst inom mytologin med sagoväsen i skepnad av en häst, men också inom bild- och berättarkonst. Detta kan man se många exempel på alltifrån bilder på hästar från de tidigaste grottmålningarna till dagens böcker och filmer där hästar ofta spelar en betydande roll.